Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 grudnia 2020 r. o wynikach konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. 31-12-2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 grudnia 2020 r. o wynikach konkursu ofert w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. 
dla zadań:

Zadanie 1:  Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dla mieszkańców Miasta i  Gminy Syców.

Zadanie 2: Organizacja różnego rodzaju imprez i/lub zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność fizyczną wśród mieszańców Miasta i Gminy Syców.

 

Ogłoszenie: files/fck/ogloszenie_-_sport.pdf

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 31-12-2020 11:46:24