Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmi 22-12-2020

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 22 grudnia 2020 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe  i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku 

 

Zarządzenie:  files/fck/Zarzadzenie-_Komisja,_organizacje.pdf

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 23-12-2020 10:18:06