Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoh 22-12-2020

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z
dnia 22 grudnia 2020 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w
otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadzenie,_Komisja-profilaktyka.pdf

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 23-12-2020 10:05:16