Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Wnioski do projektu budżetu Gminy Syców na 2021r 01-09-2020

W związku z podjętymi pracami nad opracowaniem materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok informujmy że organizacje pozarządowe, które zamierzają realizować zadania publiczne w ramach dotacji z budżetu gminy powinny zgłosić swoje propozycje w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Wniosek do projektu budżetu Gminy Syców na rok 2021 należy złożyć na załączonym wniosku.

Wypełnione wnioski należy złożyć w podanym terminie w Biurze Podawczym  Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie  (biuro nr 2, parter).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert.  

Informacje w sprawie składania wniosków można uzyskać:
Judyta Nolbert, tel 62 785 51 41 (biuro nr 44, II piętro), e-mail:
j.nolbert@sycow.pl

 

 

Załącznik: Wniosek do projektu budżetu Gminy Syców na rok 2019 files/fck/Wniosek_do_projektu_budzetu(1).doc

 

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 01-09-2020 16:28:25
Data edycji: 01-09-2020 16:29:44