Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców 05-01-2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców

 

Treść obwieszczenia:

files/fck/Obwieszczenie-.pdf

files/fck/Klauzula_Informacyjna.pdf

 

Autor treści: Paweł Nowak

Autor:
Data utworzenia: 05-01-2021 11:53:38