Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stradomia Wierzchnia (część II) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 15-12-2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stradomia Wierzchnia (część II) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Treść Obwieszczenia: files/fck/Obwieszczenie(1).pdf

 

Autor treści: Paweł Nowak

Autor:
Data utworzenia: 15-12-2020 14:03:00