Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu Wielowieś 11-02-2020

Komunikat o zawieszeniu terminów wyłożenia planów miejscowych z dnia 12.05.2020r

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu Wielowieś

 

Treść Obwieszczenia files/fck/Obwieszczenie_Wielowies.pdf

 

Komunikat o zawieszeniu terminów wyłożenia planów miejscowych  files/fck/komunikat_o_zawieszenia_wylozenia(1).doc

Autor treści: Paweł Nowak

 

Autor:
Data utworzenia: 11-02-2020 12:43:11
Data edycji: 12-05-2020 11:34:43