Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców 20-09-2017

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

treść obwieszczenia files/fck/File/obwieszczenia/2017/obw_proj_stud_i_uwarun_201709.pdf

 

Autor treści: Paweł Nowak

Autor:
Data utworzenia: 20-09-2017 9:56:09
Data edycji: 28-09-2017 9:53:07