Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Syców na lata 2016-2031 10-11-2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.) informujemy, że: 

wykłada się do publicznego wglądu opracowanie 

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Syców na lata 2016-2031”
 

Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Syców (pok. nr 14 lub 15) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Syców pod adresem bip.sycow.pl/pl/911/14721/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-opracowania-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-miasta-i-gminy-sycow-na-lata-216-231.html  na okres 21 dni, tj. od dnia 10 listopada do dnia 01 grudnia 2016 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane problematyką opracowania mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego dokumentu w formie pisemnej. Wnioski i uwagi prosimy składać na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy lub przesyłając formularz w postaci elektronicznej na adres e-mail: a.grzybczak@sycow.pl

Osoba do kontaktu: Adam Grzybczak – tel.: 62 785 51 21


Załączniki:

 plik docx                     

 formularz_uwag_do_projektu_zalozen.docx
  plik pdf
 mapa_sieci_elektroenergetycznej.pdf
  plik pdf  Streszczenie_-Zalozenia do_planu_zaopatrzenia_w_energie SYCOW.pdf
  plik pdf  Zalozenia_do_planu_zaopatrzenia_w_energie____SYCOW_2016.pdfAutor: Adam Grzybczak

Autor:
Data utworzenia: 10-11-2016 10:03:46
Data edycji: 10-11-2016 10:22:15