Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców 31-10-2016

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy  Syców

treść ogłoszenia (jpg): files/fck/File/obwieszczenia/2016/obwieszczenie_zm_st_uw_MPZP.jpg

Autor treści: Paweł Nowak

Autor:
Data utworzenia: 31-10-2016 11:32:56