Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego dot. przyjęcia uchwał 27-11-2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią:

 

Obwieszczenie obwieszczenia/2015/Obraz_(339).jpg

 

 

Autor:
Data utworzenia: 27-11-2015 11:26:34
Data edycji: 27-11-2015 11:29:29