Obwieszczenia Burmistrza

Informacja o toczącym się postępowaniu zm.sposobu użytk. na produkcję granulatu opałowego.

 

Zawiadomienie


Na podstawie art.31, 32 ust.1 pkt 1 w związku art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację w związku z toczącym się postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego zmiany sposobu użytkowania budynku wytwórni pasz na produkcję granulatu opałowego w miejscowości Działosza 34, 56–500 Syców dla Pani Iwony Kozłowskiej Zakład IKA Iwona Kozłowska Działosza 34 dz. Nr 153/15. Jednocześnie informujemy o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących w/w postępowania. Wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Syców w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Inwestycji. Termin składania uwag i wniosków od 20 grudnia 2005 do 10 stycznia 2006r.


Autor: