Obwieszczenia Burmistrza

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am. 28 w Sycowie.

OGŁOSZENIExml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

 

zgodnie z art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami),

podaje się do publicznej wiadomości,

że dnia 25 sierpnia 2005 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sycowie, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am. 28 w Sycowie.

 

Autor: