Obwieszczenia Burmistrza

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego " w skrócie MPZP GASZOWICE".

                  OGŁOSZENIExml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                       BURMISTRZA  MIASTA  I GMINY SYCÓW

zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z póź. zmianami), oraz w związku z art.85,ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym /Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717/,

podaje się do publicznej  wiadomości,

że dnia 28 października  2004 r. o godz.14 - tej w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sycowie, której przedmiotem będzie uchwalenie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego " w skrócie MPZP GASZOWICE. "

 

 

Autor: