Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców z dnia 27 wrzesnia 2004 r. o okręgu wyborczym w wyborach uzupełniających do RM w Sycowie

 xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

z dnia 27 września 2004 roku

 

o okręgu wyborczym jego granicach i numerze, liczbie radnych

wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sycowie zarządzonych na dzień 21 listopada  2004 roku

 

                            

                           Na podstawie art. 94  w związku z art. 193 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do  rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r.Nr 159,poz.1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055) podaje się do wiadomości publicznej, że wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sycowie w wyborach zarządzone przez Wojewodę Dolnośląskiego  na dzień 21 listopada 2004 r. zostaną przeprowadzone w następującym okręgu wyborczym:

 

 

 

Numer

okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu

Liczba

radnych wybierana

w okręgu wyborczym

 

 

 

 

 

2

SYCÓW

Ulice: Aleja nad Wałem, Bema, Broniewskiego, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kossaka, Kościelna, Kościuszki, Księdza Jana Gorczycy, Księdza Rudy, Kusocińskiego, Leśna, Matejki, , Norwida, Nowowiejska, Oleśnicka, Parkowa, Partyzantów, Piastowska, 1 Maja, Plac Królowej Jadwigi, Plac Wolności, Powstańców, Pułaskiego, Reymonta, Robotnicza, Sawickiej, Słowackiego, Sucharskiego, Szkolna, Środkowa, Tęczowa, Wałowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zwycięzców

 

 

 

 

 

1

 

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej  w Sycowie jest                                       

 

 Urząd Miasta i Gminy w Sycowie                                                              

              ul.Mickiewicza 1

 

   tel. 785-51-23 i 785-51-00

 

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Syców

/-/ Stanisław Czajka

Autor: