Obwieszczenia Burmistrza

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am28 w Sycowie.

O B W I E S Z C Z E N I Exml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/163/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26.08.2004 r. podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am28 w Sycowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

 


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

 

Stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z póź. zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/163/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26.08.2004 r. podaje się do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am28 w Sycowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Autor: