oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2017 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, CUW, M-GOPS, ZZO Olszowa) 04-07-2017

Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną - rok 2016 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, CUW, M-GOPS, ZZO Olszowa)

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2017 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS, ZZO Olszowa)

Oświadczenia składane w trakcie roku 2017:

Miłosz Malewski- Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (początek pracy): files/fck/File/osw/2017/MalewM_2017p.pdf

Dariusz Gorządek - Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (zakończenie pracy): files/fck/File/osw/2017/GorzD_2017z.pdf

Piotr Nogala - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie (korekta): files/fck/File/osw/2017/NogP_2017_kor.pdf


Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie (początek kadencji): files/fck/File/osw/2017/Syp_2017p.pdf

Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie (koniec kadencji): files/fck/File/osw/2017/Syp_2017z.pdf


Oświadczenia składane na poczatku roku (oświadczenia za rok 2016 składane w 2017 r.):


Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/File/osw/2017/HrehA_2016.pdf

Grzegorz Dąbrowski- Prezes Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2017/DabG_2016.pdf

Dominik Kulok - Członek Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Kierownik ZUKiEC: files/fck/File/osw/2017/KulD_2016.pdf

Dariusz Gorządek - Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2017/GorzD_2016.pdf

Magdalena Przybył - Główny Księgowy Sycowskiego Towarzystawa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2017/PrzybM-2016.pdf

Elżbieta Ćwiękała - Członek Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2017/CwiE_2016.pdf

Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/File/osw/2017/SypCP_2016.pdf

Piotr Nogala - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/File/osw/2017/NogP_2016_(2).pdf


Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej: files/fck/File/osw/2017/GlowE-2016.pdf

Monika Zobek-Dubicka - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych: files/fck/File/osw/2017/DubM_2016.pdf

Urszula Stawicka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2017/StawU_2016.pdf

 Anna Kapica- Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2017/KapiA_2016.pdf

Marzena Koppenberg - Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA: files/fck/File/osw/2017/KoppM2016w2.pdf-

Autor:
Data utworzenia: 04-07-2017 19:30:06
Data edycji: 28-01-2019 8:31:37