oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2016 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS, ZZO Olszowa) 07-01-2016

 

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2016 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)


Na poczatku roku (oświadczenia za rok 2015 składane w 2016 r.):

Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/File/osw/2016/HrehA2016.pdf

Marian Kuczyński - Prezes Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2016/KuczM2016.pdf

Dominik Kulok - Członek Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Kierownik ZUKiEC: files/fck/File/osw/2016/KulD2016.pdf

Grzegorz Dąbrowski: Członek Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2016/DabrG2016.pdf

Dariusz Gorządek - Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2016/GorzD2016.pdf

Magdalena Przybył - Główny Księgowy Sycowskiego Towarzystawa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2016/PrzybM2016.pdf

Elżbieta Ćwiękała - Członek Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2016/CwiekE2016.pdf

Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/File/osw/2016/SypoP2016.pdf

Piotr Nogala - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/File/osw/2016/NogP_2016.pdf


Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej: files/fck/File/osw/2016/GlowE2016.pdf


Urszula Stawicka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2016/StawU2016.pdf


 Anna Kapica- Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2016/KapiA2016.pdf

Marzena Koppenberg - Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA: files/fck/File/osw/2016/KoppM2016w2.pdf

Oświadczenia składane w trakcie roku:

Piotr Nogala - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie -files/fck/File/osw/2016/NogP_2016.pdf

 

Autor:
Data utworzenia: 07-01-2016 13:27:46
Data edycji: 28-01-2019 9:16:26