oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2012 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2012 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, ZOS, M-GOPS)


Na poczatku roku (oświadczenia za rok 2011 składane w 2012 r.):

Adam Hrehorowicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/hrea.pdf

Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. : files/fck/89/file/oswiad/rok2012/kuczm.pdf

Dominik Kulok - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - kierownik ZUKiEC: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/kuld.pdf

Dorota Trojańska - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. : -

Dariusz Gorządek - prezes zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/gorzd.pdf

Elżbieta Ćwiękała - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/cwie.pdf

Jadwiga Olejnik - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/olej.pdf

Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/sypp.pdf

Beata Kokornaczyk-Pietrzak - Główny Ksiegowy Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/kokb.pdf

Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/dabg.pdf

Ewa Głowacka - Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/glowe.pdf

Iwona Michalak-Bober - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/89/file/oswiad/rok2012/michbi.pdf

Barbara Samulska - Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: 

files/fck/89/file/oswiad/rok2012/samb.pdf

Autor:
Data utworzenia: 01-08-2012 8:11:36
Data edycji: 01-08-2012 8:11:36