oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2007 (SGK Sp.z o.o., STBS Sp z o.o., CK)

Marian Kuczyński - prezes zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

str. 1 kuc1.jpg (92.52 Kb)
str. 2 kuc2.jpg (89.10 Kb)
str. 3 kuc3.jpg (84.46 Kb)
str. 4 kuc4.jpg (86.51 Kb)

Dorota Trojańska - członek zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

str. 1 tro1.jpg (90.39 Kb)
str. 2 tro2.jpg (85.26 Kb)
str. 3 tro3.jpg (81.34 Kb)
str. 4 tro4.jpg (81.70 Kb)

Benon Strzelecki - prezes zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 str1.jpg (88.12 Kb)
str. 2 str2.jpg (89.57 Kb)
str. 3 str3.jpg (83.30 Kb)
str. 4 str4.jpg (78.96 Kb)

Elżbieta Ćwiękała - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 cwi1.jpg (92.72 Kb)
str. 2 cwi2.jpg (84.69 Kb)
str. 3 cwi3.jpg (86.24 Kb)
str. 4 cwi4.jpg (82.70 Kb)

Jadwiga Olejnik - członek zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

str. 1 ole1.jpg (88.51 Kb)
str. 2 ole2.jpg (83.20 Kb)
str. 3 ole3.jpg (80.00 Kb)
str. 4 ole4.jpg (80.51 Kb)

Andrzej Kowalczyk  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie

str. 1 kowa1.jpg (89.33 Kb)

str. 2

kowa2.jpg (83.90 Kb)
str. 3 kowa3.jpg (79.53 Kb)
str. 4 kowa4.jpg (85.88 Kb)
 

Beata Kokornaczyk - Główny Ksiegowy Centrum Kultury w Sycowie

str. 1 kokb1.jpg (88.80 Kb)
str. 2 kokb2.jpg (82.91 Kb)
str. 3 kokb3.jpg (80.54 Kb)
str. 4 kokb4.jpg (80.81 Kb)

Grzegorz Dąbrowski - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie

str. 1 dab1.jpg (92.76 Kb)
str. 2 dab2.jpg (86.84 Kb)
str. 3 dab3.jpg (85.91 Kb)
str. 4 dab4.jpg (85.58 Kb)

Marek Laryś - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie

str. 1 lar1.jpg (91.56 Kb)
str. 2 lar2.jpg (85.06 Kb)
str. 3 lar3.jpg (82.47 Kb)
str. 4 lar4.jpg (85.05 Kb)

-


-

Autor: