obowiązujący regulamin organizacyjny urzędu

Zarządzenie Nr 83/03 Burmistrza MiG Syców w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UMiG W Sycowie

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 83/03

 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

 

z dnia 9 października 2003 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie

 

 

         Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806) nadaję:

 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie regulamin__organizacyjny__urzedu.doc (155.00 Kb)

 

 

 

 Załączniki do Regulaminu

                                    

 

Zał. nr 1 - Schemat organizacyjny Urzędu ROrg_schemat_Zal_nr1.doc (26.00 Kb)
Zal. nr 2 - Zasady podpisywania pism R_Org_podpisy_Zal_nr2.doc (50.50 Kb)
Zal. nr 3 - Regulamin kontroli wewnętrznej Reg_kontroli_wew_Zal_nr3.doc (81.50 Kb)

 

 

Autor:
Data edycji: 04-05-2015 12:57:10