nazwy wydziałów, zakres załatwianych spraw

Samodzielne stanowisko ds. społecznych 25-04-2019

Pracownik:
Judyta Nolbert, p. 44, tel. 62 785 5141
Prowadzenie spraw społecznych, m.in. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Autor:
Data utworzenia: 25-04-2019 14:08:24