Zarządzenie nr 510/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Syców 26-03-2021

Zarządzenie nr 510/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 26 marca 2021 roku


w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Syców 

 

Zarządzenie: files/fck/Zarzadzenie_510_2021.pdf

 

Autor treści: Joanna Wysocka - Chwał 

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 30-03-2021 15:37:30