Zarządzenie nr 507/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 18-03-2021

Zarządzenie nr 507/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 18 marca 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 


 

Zarządzenie + wykaz: files/fck/Zarzadzenie_507_2021.pdf

 

Autor treści: Anna Sowa

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 24-03-2021 13:39:07