Zarządzenie nr 506/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego 18-03-2021

Zarządzenie nr 506/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 18 marca 2021 r.


w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego


 

Zarządzenie:  files/fck/Zarzadzenie506_2021.pdf

 

Autor treści: Piotr Kwaśny 

Autor: Dariusz Maniak
Data utworzenia: 24-03-2021 8:47:20