Menu

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku 2017 31-03-2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017

Plan zamówień z dnia 10.01.2017 r. files/fck/File/przetargi/2017/Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_2017_doc.docx
zmiana planu z dnia 31.03.2017 r. files/fck/File/przetargi/2017/Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_-_zmiana.doc Autor treści: Anna Piwowarska

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 31-03-2017 14:22:13