URM nr XI/74/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Szpitali – Szpital w Sycowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r. 03-09-2015

UCHWAŁA NR XI/74/2015
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Powiatowym Zespole Szpitali – Szpital w Sycowie
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015

 

uchwała files/fck/File/uchwaly/2015/Uchwala_Nr_XI-74-2015.pdf

 Autor treści: Michał Pawlaczyk

Autor: sycow
Data utworzenia: 03-09-2015 15:01:05