URM nr LII/378/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Syców. 04-09-2018

 

UCHWAŁA NR LII/378/2018
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Syców.
 

uchwała files/fck/File/uchwaly/2018/Uchwala_nr_LII-378-2018.pdf


Autor treści: Elżbieta Wróbel

 

Autor:
Data utworzenia: 04-09-2018 12:57:13