Menu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 25-04-2014

Syców, 14 kwietnia 2014 r.

 

 

OR.523.1.2014

 

                                                                                     Pan

                                                                                     Bolesław Moniuszko

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                     Rady Miejskiej

                                                                                     w Sycowie


                                Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami ) przedkładam  - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Syców  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

                                                                                                            Burmistrz

                                                                                               Miasta i Gminy Syców

                                                                                                   Sławomir Kapica

Treść sprawozdania: files/fck/89/file/pozytek/2014/Zal__sprawozdanie_za_2013r_.doc

 

 

Autor:
Data utworzenia: 28-04-2014 8:12:23
Data edycji: 28-04-2014 8:12:23