Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r.

 

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

  ZPOW-903-10/14

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 5 maja 2014 r.

2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014 r.

3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014 r.

5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a upływa w dniu12 maja 2014 r.

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-) Stefan J. Jaworski

Załączniki

Autor:
Data utworzenia: 11-03-2014 12:07:30
Data edycji: 11-03-2014 12:07:30