Menu

Recykling - czyli jak możemy wpłynąć na poprawę środowiska? 21-07-2014

Recykling - czyli jak możemy wpłynąć na poprawę środowiska?

 

Jedną z metod ochrony środowiska naturalnego jest recykling. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych i maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, a przez to - zmniejszenie ilości odpadów. Dzięki takiemu działaniu chronione są surowce naturalne, a przez to – środowisko, w którym żyjemy; odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, które mogą być ponownie wykorzystane.

Recykling obejmuje między innymi: produkcję papieru z makulatury, produkcję szkła ze stłuczki szklanej, ponowne użycie aluminium odzyskanego z puszek aluminiowych, użycie starych opon i innych materiałów łatwopalnych jako paliwa w cementowniach. Ważnym procesem jest także recykling organiczny, w którym podczas biologicznego przetwarzania odpadów, choćby w kompostowniach czy kompostownikach domowych, uzyskuje się wysokiej jakości nawóz organiczny, który może stać się pełnowartościowym kompostem.

 

Recykling jest alternatywą dla malejących zasobów surowców naturalnych oraz zmniejszenia kosztów produkcji. Niewiele osób wie, jak często mamy z nim do czynienia. Można wspomnieć fakt, że koszulki reprezentacji Polski w piłce nożnej były wykonane z przetworzonych plastikowych butelek i że już 35 butelek PET wystarczy do zrobienia ciepłego polaru. Odzyskując 1 tonę makulatury chronimy przed wycięciem aż 17 drzew. Miłośników jazdy na rowerze zainteresuje z kolei ciekawostka, że z 670 puszek po napojach gazowanych można wyprodukować rower. Również odpady typu ziemia z doniczek, resztki owoców i warzyw, skoszona trawa, liście i gałęzie, skorupki z jaj czy fusy z kawy poddane kompostowaniu stanowią cenny nawóz bogaty w próchnicę i składniki odżywcze. Kompostownik można wykonać niewielkim nakładem pracy oszczędzając przy tym pieniądze, które musielibyśmy wydać kupując nawóz (bynajmniej nie lepszej jakości) w profesjonalnym sklepie ogrodniczym.


Pamiętajmy o tym, aby odpady rozdzielać starannie i dokładnie. W oddzielnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach umieszczajmy tzw. odpady niebezpieczne, do których należą m.in.: przeterminowane leki, baterie, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, sprzęt RTV i AGD, który powinniśmy oddawać do specjalnie wyznaczonych do tego miejsc, np.: sklepów lub Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Nie umieszczajmy też w pojemnikach zanieczyszczonych przedmiotów takich jak tłusty papier czy zanieczyszczone opakowania. Miejmy na uwadze to, że z odzyskanych surowców produkuje się koszulki, dywany, artykuły papiernicze, higieniczne, puszki, butelki szklane        i plastikowe oraz wiele, wiele innych produktów.

 

Zamiast wdrażać cały proces produkcji, począwszy od wydobycia surowców, lepiej jest odzyskiwać to, co już mamy. Produkty w sklepach będą wówczas tańsze, a my zaoszczędzimy kolejne złotówki.

 

Odpady, które nie nadają się do ponownego wykorzystania należy bezpiecznie  unieszkodliwić. Unieszkodliwianie odpadów powinno być ostatnim elementem postępowania z odpadami np.: poprzez bezpieczne składowanie odpadów na składowiskach.

 Ochrona środowiska - recykling

Działania związane z recyklingiem wspiera projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”  realizowany przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo zakupiło m.in. ponad 500 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 13 kontenerów typu KO7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników trójdzielnych, w tym pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz na zużyte baterie, które zostały przekazane do instytucji użyteczności publicznej, w tym w urzędów, instytucji kultury i aptek, a także do ponad 140 placówek oświatowych znajdujących się na terenie wszystkich gmin objętych Projektem z przeznaczeniem do wykorzystania w celach edukacyjnych, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu postaw proekologicznych i nawyków segregowania odpadów wśród mieszkańców.

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Autor:
Data utworzenia: 21-07-2014 13:44:50
Data edycji: 21-07-2014 13:44:50