Menu

Finał konkursu wiedzy ekologicznej w Sycowie 10-04-2014

INWESTOR-KĘPNO - Finał konkursu wiedzy ekologicznej

 

 

10. marca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie odbył się finał konkursu wiedzy ekologicznej.

Organizatorem konkursu była, działająca w imieniu „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o. o., niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z Poznania.

Konkurs wiedzy ekologicznej jest częścią projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” realizowanego ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem konkursu było m.in. zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska naturalnego, uwrażliwienie na aktualne problemy najbliższego otoczenia, rozbudzanie i utrwalanie zamiłowania do przyrody, dbałość o walory przyrodnicze, a także promocja właściwych zachowań w zakresie  postępowania z odpadami.

Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich zlokalizowanych na terenie: Gminy Baranów, Gminy Bralin, Gminy Doruchów, Gminy Dziadowa Kłoda, Gminy Kępno, Gminy Łęka Opatowska, Gminy Międzybórz, Gminy Oleśnica, Miasta Oleśnica, Gminy Perzów, Gminy Rychtal, Gminy Syców, Gminy Trzcinica. Przeprowadzono go w trzech etapach, osobno dla czterech grup wiekowych, tj. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz dla uczniów szkół średnich.

W etapie gminnym rywalizowało prawie dwa tysiące uczestników z ponad 70 szkół. Do etapu powiatowego Komisja konkursowa, w składzie:  Kaja Parzonka - Przewodnicząca Komisji oraz Anita Śmiałek, Agnieszka Krysiak i Patryk Hodera – Członkowie Komisji, zakwalifikowała ponad 10% najlepszych uczestników etapu gminnego. W etapie finałowym rywalizowało 54. uczniów z najlepszymi wynikami z etapu powiatowego.

Na każdym z etapów uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test wiedzy o tematyce związanej z gospodarką odpadami oraz ekologią. W testach nie zabrakło również pytań dotyczących realizowanego przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o. o. Projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Laureatami konkursu wiedzy zostało 23. uczestników, którzy zajęli I, II i III miejsce w etapie finałowym. Dla laureatów finału zostaną ufundowane atrakcyjne nagrody, w tym materiały edukacyjne, których wręczenie odbędzie się 14. kwietnia bieżącego roku na terenie nowo powstającego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa. Podziękowania, dyplomy oraz materiały informacyjno-promocyjne dla pozostałych uczestników konkursu zostaną przekazane do poszczególnych szkół.

  

 

Konkurs wiedzy ekologicznej jest jednym z działań edukacji ekologicznej prowadzonej przez „INWESTOR-KĘPNO” Sp. z o.o. Oprócz konkursu od kwietnia ubiegłego roku do końca bieżącego roku szkolnego w poszczególnych szkołach podstawowych oraz gimnazjach prowadzone są zajęcia edukacji ekologicznej. W ramach Projektu przewidziano także 228 wycieczek dla uczniów, z czego większość udało się już zrealizować. Wyprawy do miejsc cennych przyrodniczo cieszyły się dużym zainteresowanym ze strony uczestników. Należy również przypomnieć o ubiegłorocznym konkursie plastycznym, także związanym z tematyką gospodarki odpadami, w którym udział wzięło prawie 1200 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

 

 

  

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie: www.zzo-olszowa.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Autor:
Data utworzenia: 10-04-2014 19:28:22
Data edycji: 10-04-2014 19:28:22