Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców,
z dnia 4 listopada 2010 r.
o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych


    Zgodnie z art.18 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r .Nr 176, poz. 1190 )  zwołuję pierwsze posiedzenie  Obwodowych Komisji Wyborczych  powołanych w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Posiedzenie  odbędzie  się w dniu 9 listopada / wtorek / o godzinie 16.00 w sali nr 57   / III piętro/ Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.
Porządek posiedzenia przewiduje między innymi: wybór przewodniczącego komisji, wybór zastępcy przewodniczącego komisji, szkolenie OKW.

                                Burmistrz
                            Miasta i Gminy Syców
                              /-/ Sławomir Kapica
 

Autor:
Data utworzenia: 04-11-2010 13:34:15
Data edycji: 04-11-2010 13:34:15