Wykaz członków powołanych w skład OKW w wyborach Prezydenta RP.

          Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
  z dnia  31 maja 2010 r.

    Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy  z dnia  27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z dnia 29 kwietnia  2010 r. Nr 72, poz. 467 ) podaje się do wiadomości wyborców wykaz członków powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych  do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
               
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, w Publiczne Przedszkole Nr 1 
    ul. Kaliska 8, Syców
1)  Wapińska    Paulina    Syców
2) Gołdyn Leszek Józef     Syców
3) Rosiek Radosław     Syców
4) Nowak Joanna     Syców
5) Faltyn Henryka     Syców       

2. Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 2,ul. Mickiewicza 5,
     Syców
1)  Pieprzka    Roman     Syców
2) Moniuszko    Paulina Syców
3) Świderek Jan             Syców
4) Wapiński Radosław   Syców
5) Grzybczak    Adam     Syców

3.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,Centrum Kultury, 
     ul. Kościelna 16, Syców

1) Gajewska Katarzyna      Syców
2) Rubik Marek                Syców          
3) Michalska Mariola      Syców
4) Kukuczka Stefania      Nowy Dwór
5) Kokornaczyk-Pietrzak Beata  Syców

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4  Klub Seniora 
     ul. 1 Maja 3, Syców
1)  Pietrus Wioletta      Syców
2) Lempert Jerzy          Syców
3) Radczak Andrzej      Syców
4) Polak Janina            Nowy Dwór
5) Nowak Paweł          Biskupice   
   
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa  w Stradomi
    Wierzchniej, Stradomia Wierzchnia 64, Stradomia Wierzchnia
1)  Krzak Michał             Stradomia Wierzchnia
2) Kempa Nina             Syców
3) Kotala Justyna         Szczodrów
4) Piwowarska Anna    Syców    
5) Niedzwiecka Magdalena     Syców       

6.Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkola Podstawowa w Drołtowicach,
Drołtowice 12, Drołtowice
1) Nawrot Małgorzata     Drołtowice
2) Ślusarek Sylwia         Biskupice
3) Mielczarek    Teresa  Zawada
4) Szuper Gabriela         Biskupice
5) Konopko Elżbieta       Syców

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Szkole Podstawowej w Działoszy
1) Andrzejczak Eugeniusz     Syców
2) Chowańska-Morozowicz Anna   Działosza
3) Świderek    Bogusław     Syców
4) Czajka Piotr         Wielowieś
5) Łyjak Danuta         Działosza

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Publiczne Przedszkole Nr 2 z Grupą
Żłobkową, ul. Komorowska 2, Syców
1) Nawrot Urszula         Drołtowice
2) Nanys Ewa                Syców
3) Zarycka Józefa         Syców
4) Stanek Marta            Syców
5) Kokornaczyk Arleta  Syców

9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Świetlica wiejska  Ślizów 80d, Ślizów
1) Kosmalska    Edyta     Ślizów
2) Łukaszuk Karolina      Syców
3) Nowicki Marek             Wioska
4) Matejko Marta              Syców
5) Świerad – Markiewicz Barbara     Syców

10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10,Powiatowy Zespół Szpitali – Szpital
w Sycowie, ul. Oleśnicka 25, Syców
1) Schab Jacek                        Syców
2) Piecuch Jolanta                  Syców
3) Jankowiak    Renata          Syców
4) Łazarek Katarzyna             Syców
5) Wdowik Teresa                 Syców   


              

 

Autor:
Data utworzenia: 07-06-2010 12:37:40
Data edycji: 07-06-2010 12:37:40