Informacja Burmistrza MiG Syców o wyznaczonych na terenie miasta i gminy Syców miejscach na obwieszczenia wyborcze.


                                                INFORMACJA

                            BURMISTRZA MIASTA I GMINY SYCÓW

                                        z dnia  5 maja 2010 r.


     Na podstawie art.78 b ustawy z dnia 27  września 1990 r.  o wyborze  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z  2000 r. Nr 47 poz. 544 ze zmianami )  podaję do publicznej wiadomości, iż na obszarze miasta i gminy Syców wyznaczone zostały miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie  urzędowych  obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

1)   słup ogłoszeniowy przy ul. 1 Maja w Sycowie
2)   słup ogłoszeniowy przy ul. Kaliskiej w Sycowie
3)   słup ogłoszeniowy przy ul. Kolejowej w Sycowie
4)   słup ogłoszeniowy przy ul. Kępińskiej w Sycowie
5)   słup ogłoszeniowy przy ul. Komorowskiej w Sycowie
6)   słup ogłoszeniowy przy ul. Matejki w Sycowie
7)   słup ogłoszeniowy przy ul. Wrocławskiej w Sycowie
8)   tablica informacyjna  przy ul. H. Sawickiej w Sycowie
9)   tablica informacyjna  przy ul. Kaliskiej w Sycowie
10) tablica informacyjna przy ul. Matejki w Sycowie
11) tablica informacyjna  przy  ul. Daszyńskiego w Sycowie

oraz  n/w  tablice informacyjne  na terenie wiejskim:

1)   tablica informacyjna w Biskupicach
2)   tablica informacyjna w Drołtowicach
3)   tablica informacyjna w Działoszy
4)   tablica informacyjna w Gaszowicach
5)   tablica informacyjna  w Komorowie
6)   tablica informacyjna w Nowym Dworze
7)   tablica informacyjna w Ślizowie
8)   tablica informacyjna w Stradomi Wierzchniej
9)   tablica informacyjna w Szczodrowie
10) tablica informacyjna w Wielowsi
11) tablica informacyjna w Wiosce
12) tablica informacyjna w Zawadzie
                
       
                                      Burmistrz

                                  Sławomir Kapica

Autor:
Data utworzenia: 05-05-2010 14:26:11
Data edycji: 05-05-2010 14:26:11