Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Ważne terminy - dnia 5 czerwca upływa termin składnia wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina...

  • dnia 2 czerwca 2009 r. upływa termin zgłaszania przez wyborców przebywających za granicą lub na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą lub na tych statkach;
  • dnia 5 czerwca 2009 r. upływa termin składania wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek taki składa się w urzędzie gminy (miasta), w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców;
  • dnia 7 czerwca 2009 r. GŁOSOWANIE W GODZINACH 8.00 - 22.00.
Autor: