Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Zarządzenie Burmistrza w w sprawie zmian w składzie w obwodowej komisji wyborczej Nr 8 w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Grupą Żłobkową w Sycowie ul. Komorowska 2

Zarządzenie Nr  341/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                            Burmistrza Miasta i Gminy Syców

                                    z dnia  20 maja 2009 r.

 

w sprawie zmian w składzie w obwodowej komisji wyborczej Nr 8 w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Grupą Żłobkową w  Sycowie ul. Komorowska 2

 

 

            Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zmianami ) w związku z art.48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu ( Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 921 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

 

                                                            § 1

 

W związku z pisemną rezygnacją odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej    Nr 8  w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Grupą Żłobkową w Sycowie ul. Komorowska  2   Pana  Marcina Kozana.

 

                                                            § 2

 

 

Do składu Obwodowej Komisji  Wyborczej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Grupą Żłobkową w Sycowie ul. Komorowska 2  powołuje się   Pana  Marka Wojciechowskiego.

 

                                                            § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: